Op enig moment waren er 3 Jezus-waarnemingen vlak na elkaar. In een meteoriet, een kussen en op Google earth. We zagen een fantastische Have a Break, Have a KitKat mogelijkheid. 1 dag voor Pasen, stuurden we een e-mail naar de twee grootste Nederlandse nieuwssites. En schreven, met een niet bestaand persoon als afzender, dat hij het gezicht van Jezus in zijn KitKat ontdekte na het nemen van een hap, en voegden 2 foto's bij als bewijs. Een van hen publiceerde het verhaal onmiddellijk. Binnen vier dagen stond KitKat Jesus op meer dan 150.000 sites.
At some point there where 3 Jesus sightings in quick succession. In a meteorite, a cushion and on Google earth. We spotted a fantastic Have a break, have a KitKat opportunity here. One day before Easter, We sent an email to the two largest Dutch news sites. And wrote, with a non existing person as sender, that he discovered the face of Jesus in his KitKat after taking a bite, and attached 2 photos as proof. One of them published the story immediately. Within four days, KitKat Jesus was on more than 150.000 sites.
role: Creative director, Concept & Art Direction, Photography Edit. Socials / P.R. 
AWARDS:
• Webby Award Winner 'People's Choise' (Email Marketing) • Webby Award Winner 'Jury' (Email Marketing) • Webby Award Nominee (Online Guerilla & Innovation) • ADCN Gold Lamp (Viral Marketing) • 2 x ADCN Finalist (Interactive) • Merit Pencil at The One Show • Silver World Medal New York Festivals (Humor) • Silver World Medal New York Festivals (Interactive) • Bronze Eurobest (Media) • Bronze Eurobest (Interactive) • Gold Epica (Technique) • Silver Epica (Media) • 2x Finalist Cannes Lions (Media & Cyber • Finalist Cresta Award (Buzz marketing) • Bronze Esprix (Budget Marketing) • #1 Best Hoax Netherlands (Best Hoax)


Credits: Martijn van der Werf, Thijs de Boer, Steef Nijhof (Concept). Martijn van der Werf (photo edit), Barend Raaff (online kickstarter)

You may also like

Back to Top